Szkoła Podstawowa nr 8 im. Marii Dąbrowskiej w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Raport_o_stanie_dostepnosci_wydruk_w_formie_dostepnej

 

 

Deklaracja dostępności serwisu sp8.bip.gliwice.eu

 

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Marii Dąbrowskiej w Gliwicach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej sp8.bip.gliwice.eu zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego sp8.bip.gliwice.eu

Data publikacji strony internetowej: 2013-01-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-02-21

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej :

 1. dokumenty opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności, chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań,
 2. dokumenty, stanowiące wydruki z programów zewnętrznych, charakteryzują się niską dostępnością cyfrową.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością serwisu internetowego sp8.bip.gliwice.eu prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Grzegorz Klyszcz, adres poczty elektronicznej sp8um-gliwice@oswiata.org.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 032/232-93-24. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej serwisu internetowego sp8.bip.gliwice.eu lub jego elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element serwisu internetowego sp8.bip.gliwice.eu chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Marii Dąbrowskiej w Gliwicach powinna zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informujemy o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Szkoła Podstawowa nr 8 im. Marii Dąbrowskiej w Gliwicach może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Szkoła Podstawowa nr 8 im. Marii Dąbrowskiej w Gliwicach odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

budynek przy ulicy Spacerowej  6

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Dostępne są 3 wejścia do budynku szkolnego, Wszystkie od ulicy Spacerowej 6, przez podwórko szkolne.
 • pierwsze – poniżej poziomu terenu, drzwi otwierane kartą czytnikową, nie jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową;
 • drugie – powyżej poziomu terenu ( schody), drzwi otwierane kartą czytnikową, nie jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową,
 • trzecie – powyżej poziomu terenu, posiada podjazd dla wózków, drzwi otwierane kartą czytnikową.

Sekretariat znajduje się na pierwszym pietrze, przy wejściu nr 3 znajduje się domofon, za pomocą którego można skontaktować się z sekretariatem. Ne jest możliwe dostanie się na I piętro bez pomocy osoby trzeciej. j W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

 1. Dostępność korytarzy, schodów i wind. Dla osób na wózkach nie jest dostępny żaden poziom budynku.  Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze.
 2. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 • Zastosowano pochylnię dla wózków do wejścia nr 3.
 • Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny  (tablice informacyjne).
 • W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika sekretariatu,  tel 32 232 93 24, email sekretariat@sp8.gliwice.eu
 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 2. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 3. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. 

SP nr 8 w Gliwicach będzie dążyła do zapewnienia dostępności poprzez zastosowanie urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób niepełnosprawnych w tym budynku.


Budynek przy ulicy  Plonowej – sala gimnastyczna

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Dostępne jest jedno wejście do budynku sali sportowej, od ul. Plonowej  – powyżej poziomu terenu ( schody), posiada podjazd dla wózków, drzwi otwierane kartą czytnikową,  nie jest możliwe dostanie się na I piętro bez pomocy osoby trzeciej. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.
 2. Dostępność korytarzy, schodów i wind. Dla osób na wózkach jest dostępny parter  budynku.  Toalet dla osób niepełnosprawnych nie ma.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 • Zastosowano pochylnię dla wózków do wejścia nr 1.
 • Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny  (tablice informacyjne).
 • W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika sekretariatu,  tel 32 232 93 24, email sekretariat@sp8.gliwice.eu
 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych .
 2. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 3. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. 

SP nr 8 w Gliwicach będzie dążyła do zapewnienia dostępności poprzez zastosowanie urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób niepełnosprawnych w tym budynku.

sprawozdanie z dostepności

 

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęSzkoła Podstawowa nr 8 im. Marii Dąbrowskiej w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćGrzegorz Klyszcz
Data wytworzenia informacji2020-06-16 12:21:04
Informację wprowadził do BIPGrzegorz Klyszcz
Data udostępnienia informacji w BIP2020-06-16 12:21:04
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Modyfikacja stronyGrzegorz Klyszcz2020-09-14 09:11:34
2Modyfikacja stronyAndrzej Jerzyk2020-09-14 10:04:06
3Modyfikacja stronyGrzegorz Klyszcz2020-09-21 11:29:24
4Modyfikacja stronyGrzegorz Klyszcz2021-03-11 09:34:42
5Modyfikacja stronyGrzegorz Klyszcz2021-03-11 11:44:38
6Modyfikacja stronyGrzegorz Klyszcz2021-03-11 11:58:41
7Modyfikacja stronyGrzegorz Klyszcz2021-03-30 14:03:54
8Modyfikacja stronyGrzegorz Klyszcz2022-02-21 12:59:49