Szkoła Podstawowa nr 8 im. Marii Dąbrowskiej w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. Modernizacja sal i pomieszczeń z dostosowaniem oddziałów przedszkolnych do przepisów MEN i p.poż. w Szkole Podstawowej nr 8 w Gliwicach ul. Spacerowa 6. 05-08-2021
14:45
0 0
2. Szkoła Podstawowa nr 8 w Gliwicach ul. Spacerowa 6. Modernizacja sal i pomieszczeń z dostosowaniem oddziałów przedszkolnych do przepisów MEN i p.poż. 07-07-2021
14:30
0 0
3. Szkoła Podstawowa nr 8 w Gliwicach, ul. Spacerowa 6. Modernizacja boisk szkolnych z zagospodarowaniem terenu. 02-06-2021
13:00
3 3
4. Modernizacja obiektu: instalacji elektrycznej, słaboprądowej, sal i pomieszczeń z dostosowaniem do zaleceń p.poż. 15-05-2020
9:00
0 0
5. Modernizacja obiektów: instalacji elektrycznej i sal dydaktycznych, pokrycia dachowego wraz z pracami towarzyszącymi - zamówienie w częściach. 23-05-2019
11:00
0 0
6. Modernizacja obiektów: instalacji elektrycznej wraz z pracami towarzyszącymi; szatni wraz z wyposażeniem. 29-06-2018
9:00
0 0
7. Modernizacja obiektów: instalacji elektrycznej wraz z pracami towarzyszącymi; szatni wraz z wyposażeniem. 04-06-2018
9:00
0 0
8. Modernizacja obiektów: doposażenie placu zabaw, modernizacja szatni, dostosowanie oddziałów przedszkolnych do zaleceń Państwowej Straży Pożarnej - zamówienie w 2 częściach. 08-06-2017
8:30
0 0