Szkoła Podstawowa nr 8 im. Marii Dąbrowskiej w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. Modernizacja obiektu: instalacji elektrycznej, słaboprądowej, sal i pomieszczeń z dostosowaniem do zaleceń p.poż. 15-05-2020
9:00
0 0
2. Modernizacja obiektów: instalacji elektrycznej i sal dydaktycznych, pokrycia dachowego wraz z pracami towarzyszącymi - zamówienie w częściach. 23-05-2019
11:00
0 0
3. Modernizacja obiektów: instalacji elektrycznej wraz z pracami towarzyszącymi; szatni wraz z wyposażeniem. 29-06-2018
9:00
0 0
4. Modernizacja obiektów: instalacji elektrycznej wraz z pracami towarzyszącymi; szatni wraz z wyposażeniem. 04-06-2018
9:00
0 0
5. Modernizacja obiektów: doposażenie placu zabaw, modernizacja szatni, dostosowanie oddziałów przedszkolnych do zaleceń Państwowej Straży Pożarnej - zamówienie w 2 częściach. 08-06-2017
8:30
0 0