Szkoła Podstawowa nr 8 im. Marii Dąbrowskiej w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Informacja o ochronie danych osobowych

Informacja o ochronie danych osobowych

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych informujemy, że:
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 1. Administratorem podanych danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa nr 8 im. Marii Dąbrowskiej w Gliwicach, ul. Spacerowa 6 reprezentowana przez Dyrektora Szkoły
 2.  Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
 3. Wypełnianie obowiązków kształcenia i wychowania dzieci, nałożonych: Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,  Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – prawo oświatowe, także rozporządzeniami wykonawczymi do ww. ustaw.
 4.  Zgoda osoby, której dane dotyczą.
 5.  Dane osobowe, o których mowa w pkt 2 ppkt a. będą przechowywane zgodnie z Instrukcją Archiwalną opracowaną na postawie Ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 6.  Dane, o których mowa w pkt 2 ppkt. b będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub zgodnie z pkt 3.
 7.  Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 8.  Dane osobowe nie będą udostępniane, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 9.  Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10.  Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 2 ppkt a. jest obowiązkiem ustawowym, zaś podanie danych osobowych zgodnie z pkt 2 ppkt b. jest obowiązkiem umownym. Cofnięcie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości wykonywania czynności, objętej zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
 11.  Inspektorem Ochrony Danych w placówce jest: Aleksandra Cnota-Mikołajec

mail: iod@eduodo.pl

 

Klauzule_informacyjna_ogolna_2

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęSzkoła Podstawowa nr 8 im. Marii Dąbrowskiej w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćGrzegorz Klyszcz
Data wytworzenia informacji2020-06-16 12:21:04
Informację wprowadził do BIPGrzegorz Klyszcz
Data udostępnienia informacji w BIP2020-06-16 12:21:04
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Modyfikacja stronyGrzegorz Klyszcz2020-09-14 08:57:56
2Modyfikacja stronyGrzegorz Klyszcz2020-09-14 11:03:09
3Modyfikacja stronyGrzegorz Klyszcz2020-09-21 11:29:41
4Modyfikacja stronyGrzegorz Klyszcz2021-03-31 12:54:36
5Modyfikacja stronyGrzegorz Klyszcz2022-02-03 13:45:33
6Modyfikacja stronyGrzegorz Klyszcz2022-02-03 13:48:03